MAGDA MARKS

Lekarz medycyny uprawniona do badań kierowców

Liczne szkolenia , kilkudzesięcioletnie doświadczenie i liczne sukcesy zawodowe. Pani doktor przeprowadza profesjonalnie , sprawnie  i uczciwie w naszej szkole badania dla kandydatów na kierowców niezbędne do wyrobienia PKK ( Profilu Kandydata Kierowcy ). W większości przypadków bez potrzeby dodatkowych badań specjalistycznych i generowania zbędnych kosztów. Pełen profesjonalizm i stoicki spokój. Pani doktor wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą również osoby niepełnosprawne.