Egzamin

ZAPISY NA EGZAMIN W PORD ON LINE !

EGZAMIN - WYMAGANE DOKUMENTY

CENNIK EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

ROZMIESZCZENIE ŚWIATEŁ I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH :

* KIA RIO IV 4 2017 R (kat.B) :

 

* TOYOTA YARIS IV 2020 R COMFORT CVT (kat. B automatyczna skrzynia biegów) :* BAJAJ QUTE 2019 (kat. B1 manualna skrzynia biegów) :* OBSŁUGA RGH II RĘCZNY GAZ I HAMULEC - NAUKA JAZDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(TOYOTA YARIS IV MODEL 2021 AUTOMAT)  :


JAK WYGLĄDA EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY KAT. B1, B ?

EGZAMIN PRAKTYCZNY SKŁADA SIĘ Z 2 CZĘŚCI :

CZĘŚC PIERWSZA - ZADANIA WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM:

1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy (sprawdzenie w czasie do 5 minut - 2 losowo wybranych elementów (jeden element z płynów eksploatacyjnych i sygnału dźwiękowego oraz jeden z elementów oświetlenia zewnętrznego). Przygotowanie do jazdy , sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte oraz włączenie wymaganego oświetlenia zewnętrznego.

2. Upewnienie się o możliwości rozpoczęcia jazdy (ocena sytuacji wokół pojazdu), zwolnienie hamulca awaryjnego i płynne ruszenie oraz płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, podczas jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z technikę kierowania pojazdem przez tylną szybę pojazdu i lusterka - kryteria oceny - nie przejeżdżanie przez linie i nie najeżdżanie na pachołki i tyczki ograniczające pas ruchu, lusterka zewnętrzne powinny być ustawione do "normalnej" jazdy. Najechanie na pachołek lub tyczkę oraz wyjechanie kołem poza linię zewnętrzną pasa ruchu traktowane jest jako stworzenie zagrożenia BRD i skutkuje przerwaniem egzaminu. W pozostałych przypadkach mamy prawo do powtórzenia zadania po raz drugi przy czym po drugiej nieudanej próbie egzamin również zostaje przerwany.

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 20 cm, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

CZEŚĆ DRUGA - EGZAMIN W RUCHU DROGOWYM:

a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy),miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej, po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu), parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego. lub

b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem, miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej, długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna być około 2 krotnością długości pojazdu egzaminacyjnego, w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy, po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik

c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej możliwość wykonywania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego, miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.


KONSULTACJE DLA NASZYCH KURSANTÓW Z INSTRUKTOREM NAUKI JAZDY / TECHNIKI JAZDY / EGZAMINATOREM :
516 01 00 01 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 11.00-17.00