LEKARZ MAGDA

Lekarz uprawniony do badań kierowców

Pani doktor przeprowadza profesjonalnie , sprawnie i uczciwie na miejscu w naszym ośrodku badania dla kandydatów na kierowców niezbędne do wyrobienia PKK (Profilu Kandydata Kierowcy) w większości przypadków bez potrzeby dodatkowych badań i powiększania kosztów.