GRZEGORZ LEWKOWICZ

Instruktor nauki jazdy kat. B1,B

Zdobył u nas 1 prawko. Znajomość zaowocowała po latach uzyskaniem uprawnień instruktora, w czym go wspomogliśmy. Przez 2 kolejne lata zdobywał doświadczenie w 2 innych gdańskich OSK, po czym powrócił do swojej kolebki aby Was nauczać.